instagram Nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték elnevezése: Találkozz Izával, az Exatlon bajnokával

A játék meghatározása: az említett Instagram oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. A játékban résztvevők a játék kapcsán az Instagramon „Kedvelés” (Like) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező profiljával és az adott képet „Kedvelik” és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá. A játékban részt vevők közül 1 fő véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben.
A játékot a Facebook, az Instagram és az Exatlon nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal, ezért azzal kapcsolatban ők semmiféle felelősséggel nem tartoznak.

2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei
A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött, természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen a Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

3. A játék időtartama
A játék 2021. augusztus 30. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2021. Szeptember 5. napjáig, 17:00-ig tart.

4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei
A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5. A játékra való jelentkezés módja
A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Kedvelés” („Like”) kapcsolatot alakít ki a Szervezők Instagram oldalával, és „Kedveli” a Szervezők Instagram oldalán található játékra irányuló 2021. augusztus 30-án közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 3 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező, 14. életévét betöltött, természetes személy részt vesz, aki 2021. Szeptember 5. 17:00 óráig a nyereményben meghatározott terméket ábrázoló Instagram képet „Kedveli”, kommenttel alá a fent meghatározott módon, melyben 3 ismerősét megjelöli, valamint mind a Szervező hivatalos Instagram oldalát követi.

6. A nyeremény kisorsolása
A nyeremény a nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra.

7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése
A nyereményjáték 2021. Szeptember 5., 17:00-ig tart, sorsolás 48 órán belül a játék lezárását követően. A Nyertest a Szervező az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesíti. A nyeremény igénybevételének pontos helyét és idejét a Szervező a kapcsolatfelvétel után egyezteti a Nyertessel. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

8. A nyeremény átvételének feltételei:
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 1 héten belül. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzé tegye az Instagram használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

9. A Szervező jogai
A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

10. Adatkezelés
A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

 

Budapest, 2021. augusztus 29.